edox

  • טעינה קשיחה של התוכנה

    בכדי לאפשר להם טעינת מידע מהירה בעולם האינטרנט, דפדפנים שונים שומרים נתונים מסויימים במחשב המקומי של הגולש. לעיתים, בעת עדכוני תוכנה שונים, הדפדפן לא "יודע" לבקש מהשרת את הגרסה האחרונה של האתר או התוכנה ולכן יתכנו בעיות תצוגה ו/או התנהגות לא רגילות. הפתרון הוא קל ופשוט מאד לביצוע. על המשתמש לבקש את הגרסה אחרונה מהשרת באופן […]